Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2

Kjøp og salg av fiskekvoter må avviklesAvvikle muligheten for kjøp og salg av fiskekvoter. Avvikle strukturordningenKvotegevinsten fra strukturordningen må overføres til ny ordning med distriktskvoter. Innføre distriktskvoterDet må igangsettes en utredning om en distriktskvoteordning. Kvotegrunnlaget for dette overføres fra dagens pliktkvoter og strukturgevinsten fra strukturordning i kystflåten. Ordningen forankres i distriktspolitiske folkevalgte organer. Avvikle kompensasjonsordningenStortinget …

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2 Les mer »

Vi krever demokratisk kvotemelding

Kvotemelding 2.0 må få en demokratisk behandling og folket må høres Stortinget bør legge til rette for en åpen og informativ debatt om den framlagte Kvotemeldingen som ble presentert fredag 12. januar. Stortingets behandling med tilhørende høringer blir viktige for å danne et flertall med folkelig støtte i Stortinget. Høringene foregår normalt før komiteene starter …

Vi krever demokratisk kvotemelding Les mer »

Ikkje lov å selja det me har lånt!

Av Knut Vadla Me hadde eit godt system med fritt fiske som regjeringa Gerhardsen, på grunn av manglande fagkompetanse, industrialiserte med gjeninnføring av trålfiske. Noko som etter kort tid bidrog til den øko-katastrofa som ramma Barentshavet og Norskehavet på slutten av 1980-talet med nedfisking av dei viktigaste fiskeslaga. Den statlege utbygginga av trålarflåten blei eit talande …

Ikkje lov å selja det me har lånt! Les mer »

Støtteerklæring til Fosendemonstrantene

Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes! Det har utviklet seg en allianse mellom reindriftsssamene og kyst- og fjordbefolkningen. Vi er alle truet av de samme kapitalkrefter fra inn- og utland som ønsker å utbytte naturressursene i Finnmark. Ordfører Aina Borch i Porsanger kommune prøver å splitte alliansen ved å påstå at hvis …

Støtteerklæring til Fosendemonstrantene Les mer »

Trygve Tamburstuen til Tromsø

Nei til EU og Motvind Norge, i samarbeid med flere organisasjoner, arrangerer en topp aktuell konferanse – HØYSPENNING I NORD – 10. – 12. februar 2023. Det blir mange interessante og spennende innledninger om aktuelle tema som “det grønne skiftet”, energipolitikk og strømpriser, fisk, kvotemelding og kampen om kysten og sist, men ikke minst, demokrati, …

Trygve Tamburstuen til Tromsø Les mer »

Kampen om krafta og fisken

Konferansen “Høyspenning i Nord” arrangerers i Tromsø arrangeres 10 – 12 februar. Fokus er forvaltning av energi og naturressursene. Konferansen er for folk flest og arrangeres av en allianse av frivillige organisasjoner. Ansvarlige i næring og forvaltning, stortingsrepresentanter, profilerte politikere og samfunnsdebattanter er invitert.  Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon og Eivind Salen fra Motvind kommer. …

Kampen om krafta og fisken Les mer »

Ottar Brox til Tromsø Internasjonale Filmfestival

Et halvt år før stortingsvalget i 2021 skrev samfunnsviter Ottar Brox et manifest i sin kronikk i avisen Klassekampen. Et opprop for sentrum-venstre, og målet var å gjøre det mulig for nordnorske kystsamfunn å ta tilbake kontrollen over sin grunnleggende ressurs: Allmenningen til havs. Ottar Brox har stått på barrikadene og kjempet for kysten hele …

Ottar Brox til Tromsø Internasjonale Filmfestival Les mer »

Kvotemelding ll unngår de mest sentrale tema for kysten

Kystens Tankesmie sier i et notat om den nye kvotemeldinga at høringen verken tar utganspunkt i Riksrevisjonens kritikk, Fiskerilovgivningens formål eller i Hurdalsplattformen. I og med at fiskekvotene representerer en begrenset ressurs, så er hvordan kvotene fordeles helt avgjørende både for hvor bærekraftig fiskeripolitikken blir og for de samfunnsmessige konsekvensene for kystnorge. Kystens Tankesmie sier …

Kvotemelding ll unngår de mest sentrale tema for kysten Les mer »

VI SKAL HA FISKEN TILBAKE!

Den 2. juni i år var fiskeripolitikken oppe til debatt på Stortinget. SP foreslo konkrete tiltak for å få fisken tilbake til kystsamfunnene. Regjeringspartiene og Frp avviste forslaget med 45 mot 42 stemmer. Ap, SV, Rødt og MDG stilte seg bak forslaget fra SP. Regjeringspartiene begrunnet avvisningen slik: «Representantforslag (…) om å sikre at fiskerilovgivningens …

VI SKAL HA FISKEN TILBAKE! Les mer »