Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2

Kjøp og salg av fiskekvoter må avviklesAvvikle muligheten for kjøp og salg av fiskekvoter. Avvikle strukturordningenKvotegevinsten fra strukturordningen må overføres til ny ordning med distriktskvoter. Innføre distriktskvoterDet må igangsettes en utredning om en distriktskvoteordning. Kvotegrunnlaget for dette overføres fra dagens pliktkvoter og strukturgevinsten fra strukturordning i kystflåten. Ordningen forankres i distriktspolitiske folkevalgte organer. Avvikle kompensasjonsordningenStortinget

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2 Read More »

Vi krever demokratisk kvotemelding

Kvotemelding 2.0 må få en demokratisk behandling og folket må høres Stortinget bør legge til rette for en åpen og informativ debatt om den framlagte Kvotemeldingen som ble presentert fredag 12. januar. Stortingets behandling med tilhørende høringer blir viktige for å danne et flertall med folkelig støtte i Stortinget. Høringene foregår normalt før komiteene starter

Vi krever demokratisk kvotemelding Read More »

Ikkje lov å selja det me har lånt!

Av Knut Vadla Me hadde eit godt system med fritt fiske som regjeringa Gerhardsen, på grunn av manglande fagkompetanse, industrialiserte med gjeninnføring av trålfiske. Noko som etter kort tid bidrog til den øko-katastrofa som ramma Barentshavet og Norskehavet på slutten av 1980-talet med nedfisking av dei viktigaste fiskeslaga. Den statlege utbygginga av trålarflåten blei eit talande

Ikkje lov å selja det me har lånt! Read More »

Støtteerklæring til Fosendemonstrantene

Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes! Det har utviklet seg en allianse mellom reindriftsssamene og kyst- og fjordbefolkningen. Vi er alle truet av de samme kapitalkrefter fra inn- og utland som ønsker å utbytte naturressursene i Finnmark. Ordfører Aina Borch i Porsanger kommune prøver å splitte alliansen ved å påstå at hvis

Støtteerklæring til Fosendemonstrantene Read More »

Trygve Tamburstuen til Tromsø

Nei til EU og Motvind Norge, i samarbeid med flere organisasjoner, arrangerer en topp aktuell konferanse – HØYSPENNING I NORD – 10. – 12. februar 2023. Det blir mange interessante og spennende innledninger om aktuelle tema som “det grønne skiftet”, energipolitikk og strømpriser, fisk, kvotemelding og kampen om kysten og sist, men ikke minst, demokrati,

Trygve Tamburstuen til Tromsø Read More »