HØYSPENNING I NORD

Tid og sted: 10. - 12. februar i Tromsø

Kampen om krafta og fisken, fjordene og fjellene

Tromsø Rådhus

𝐅𝐫𝐞𝐝𝐚𝐠 𝟏𝟎. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫 
𝟏𝟔.𝟎𝟎–𝟏𝟗.𝟎𝟎

“𝐃𝐞𝐭 𝐠𝐫ø𝐧𝐧𝐞 𝐬𝐤𝐢𝐟𝐭𝐞𝐭” – 𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐨𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐟𝐮𝐧𝐧?

Kappløpet om mineraler. – Svein Lund
Tilfellet Berlevåg. Vindkraft, hydrogen og 420 kV linjer. Vann, fisk, reindrift. – Kate Utsi, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Ragnhild Sandøy, Motvind Nord
Strømmarkedet. Kritisk infrastruktur som forretningside og handelsvare. Eivind Salen, Motvind Norge
“Grønne” lovbrudd. Vindkraftas forretningsmodell. Anne Baardvik, Motvind Norge
Spørsmål og debatt.

Lørdag 11. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫 
09.00–13.00

Energipolitikk på ville veier

Elektrifisering av Melkøya – et eventyr. – Kurt Krutnes

RePowerEU.– Nok eit steg bort fra nasjonal kontroll over krafta? – Toril Mongstad, leder av Hordaland Nei til EU

Hva kan vi gjøre med kraftprisene? Og får vi en kraftkrise? – Trygve Tamburstuen, Alternativ Energikommisjon (AEK)

Energipolitisk debatt. Moderator/ debattleder: Nils Aarsæther

𝐊𝐥. 𝟏𝟑.𝟑𝟎–𝟏𝟒.𝟑𝟎:

𝐅𝐨𝐥𝐤𝐞𝐦ø𝐭𝐞 𝐢 𝐑å𝐝𝐡𝐮𝐬𝐩𝐚𝐫𝐤𝐞𝐧 

Markering for demokratisk kontroll på strømmen!

«𝐕𝐢 𝐤𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐬𝐭𝐞, 𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 – 𝐍Å!»
Appeller ved Trygve Tamburstuen, Alternativ Energikommisjon og flere.
Konferansier Ingrid Evertsen.

𝐤𝐥. 𝟏𝟓.𝟎𝟎–𝟏𝟖.𝟎𝟎:

𝐅𝐢𝐬𝐤 𝐨𝐠 𝐟𝐣𝐨𝐫𝐝 𝐨𝐠 𝐤𝐯𝐨𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝟐 – 𝐊𝐚𝐦𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐤𝐲𝐬𝐭𝐞𝐧 – 𝐃𝐞𝐭 𝐞𝐫 𝐧å 𝐝𝐞𝐭 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫!

Økosystemet som betingelse  for bosetning og levemåten på kysten. – Arne Pedersen
Ranet av allmenningen til havs. – Lars Kufaas
Kampen for Kysten – Litt fra filmen om Ottar Brox. – Paul Jensen
Krav til Kvotemelding 2 – Flertall for en ny kurs i fiskeripolitikken? – Torbjørn Trondsen
Fiskeripolitisk debatt! Moderator/ debattleder: Randi Karlstrøm
𝐤𝐥. 19.𝟎𝟎–21.3𝟎:

Støttekonsert til inntekt for Jon-Arne Jørstads minnefond

Sted: Prelaten

𝐒ø𝐧𝐝𝐚𝐠 𝟏𝟐. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫
𝐤𝐥. 𝟎𝟗:𝟑𝟎–11:15

𝐃𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞𝐭 𝐢 𝐟𝐚𝐫𝐞?
𝐈𝐧𝐧𝐥𝐞𝐝𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐨𝐦 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚, 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐬𝐣𝐨𝐧𝐬𝐛𝐲𝐫å𝐞𝐧𝐞 𝐨𝐠 𝐥𝐨𝐛𝐛𝐲𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞.

Forvaltning av våre fellesressurser. – Ragnar Nilsen. Professor em UIT, Naturvernforbundet i Tromsø og omegn.

EØS-avtalen – en fare for folkestyre og demokrati? – Toril Mongstad. Leder av Hordaland Nei til EU. 

Politiet – sivile og vindkraftselskap. Erfaringene fra Frøya og Haramsøya. – Lars Kristoffersen. Styremedlem i Motvind Nord. Pensjonist med bakgrunn fra politiet og PST

Søkelys på PR-lobbybransjens innflytelse på demokratiske beslutningsprosesser her i landet, i tjeneste for de rike og mektige. – Geir Jørgensen. Stortingsrepresentant Rødt Nordland, medlem av næringskomitèen og Bjørn Willumsen. Tidligere leder av Fagforbundet Tromsø.


𝐤𝐥. 11:30–13:00

Kl. 11.30 – 13.00. Vi krever fast, lav strømpris – NÅ! Veien videre.
Hva kan vi lære av den vellykkete kampen mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark?
Randi Karlstrøm og Arne Pedersen fra ForFinnmark + Nils Aarsæther og Sofie Axelsen Osland fra ForTroms i paneldiskusjon om sine erfaringer fra kampen mot tvangssammenslåing. Tilrådinger om veien videre, før spørsmål og debatt.   

Moderator / debattleder: Hermann Klemet Kitti Hansen. 

 

𝐀𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠ø𝐫𝐞𝐫
Nei til EU, Motvind Norge, Fisk- og kystalliansen (inkl. ForFinnmark og ForTroms) i samarbeid med Norske Samers Riksforbund, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet i Tromsø og omegn, Gjenreis Kyst-Norge, og med støtte fra Naturvernforbundet Troms og Jon-Arne Jørstads minnefond.