Trygve Tamburstuen til Tromsø

Nei til EU og Motvind Norge, i samarbeid med flere organisasjoner, arrangerer en topp aktuell konferanse – HØYSPENNING I NORD – 10. – 12. februar 2023. Det blir mange interessante og spennende innledninger om aktuelle tema som “det grønne skiftet”, energipolitikk og strømpriser, fisk, kvotemelding og kampen om kysten og sist, men ikke minst, demokrati, folkestyre, lobbyvirksomhet og styrt kommunikasjon.

Til å innlede om den energipolitiske situasjonen kommer Trygve Tamburstuen. Han vil også holde appell på markeringen lørdag: 

Folkemøte i Rådhusparken

«Vi krever faste, lave strømpriser – NÅ!»

Lørdag 11. februar Kl. 13:30-14:30

Trygve Tambursteen er tidligere næringslivsleder, høyskolelektor, statssekretær og vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Han har vært medlem at den alternative energikommisjonen (AEK), en kommisjon som ble nedsatt av Industriaksjonen for å sette søkelyset på den energipolitiske situasjonen. Kommisjonen leverte sin rapport i november 2022. Tamburstuen bidrar aktivt med å gjøre kommisjonens konklusjoner og råd kjent ved å delta på seminarer og konferanser der temaet energipolitikk står på dagsorden. Vi tipper at han også vil si noe om rapporten fra den regjeringsoppnevnte energikommisjonen som ble levert 1.2.

Det blir anledning for deltakelse fra publikum gjennom ordskifte og debatt etter innledningene.

Trykk her for markering i Rådhusparken 11 febrar på Facebook

Trykk her for å lese programmet til konferansen 10 – 12 februar

Trykk her for konferanseprogrammet 10 – 12 februar på Facebook

Tilbakeblikk fra Gjenreis Kystnorge:

Hermann Klemet Kitti Hansen med appell for Gjenreis Kystnorge på Stortorget i Tromsø 2015

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar