forslag

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2

Kjøp og salg av fiskekvoter må avviklesAvvikle muligheten for kjøp og salg av fiskekvoter. Avvikle strukturordningenKvotegevinsten fra strukturordningen må overføres til ny ordning med distriktskvoter. Innføre distriktskvoterDet må igangsettes en utredning om en distriktskvoteordning. Kvotegrunnlaget for dette overføres fra dagens pliktkvoter og strukturgevinsten fra strukturordning i kystflåten. Ordningen forankres i distriktspolitiske folkevalgte organer. Avvikle kompensasjonsordningenStortinget […]

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2 Read More »

Rødt foreslår kvotetrekk på råstoffeksport

“Vårt forslag om kvotetrekk for rederier som eksporterer fisk til bearbeiding i lavkostland er første steg på veien mot en fiskeripolitikk som sikrer bosetting og sysselsetting langs kysten.  Fiskeindustrien langs kysten skal gjenreises.  I tillegg skal vi sikre at kvotene fordeles til aktive fiskere, ikke investorer. Kystflåten må overta størstedelen av kvotene. Slik sikrer vi

Rødt foreslår kvotetrekk på råstoffeksport Read More »

Senterpartiet vil ha fisken på land

“Senterpartiet vil ha fisken fra de leveringspliktige trålerne på land for å skape arbeidsplasser: Enten må fisken fra de leveringspliktige trålerne leveres til bearbeiding på land, eller så må disse trålerne, om dette ikke skjer innen to år, gi fra seg pliktkvotene som da blir overført til kystflåten” Senterpartiet har lagt frem fire konkrete forslag

Senterpartiet vil ha fisken på land Read More »