forslag

Lundteigen med honnør til Ottar Brox

Onsdag 2. juni la Senterpartiet frem sitt forslag med fire punkter som kan få flertall etter valget.  Les mer om forslaget her..  Fra Stortingets talerstol signaliserer Per Olaf Lundteigen en omlegging av den fiskeripolitiske kursen og gir honnør til Ottar Brox som sitter på galleriet. – Så har vi heldigvis hedersmannen Ottar Brox på galleriet. …

Lundteigen med honnør til Ottar Brox Les mer »

Rødt foreslår kvotetrekk på råstoffeksport

“Vårt forslag om kvotetrekk for rederier som eksporterer fisk til bearbeiding i lavkostland er første steg på veien mot en fiskeripolitikk som sikrer bosetting og sysselsetting langs kysten.  Fiskeindustrien langs kysten skal gjenreises.  I tillegg skal vi sikre at kvotene fordeles til aktive fiskere, ikke investorer. Kystflåten må overta størstedelen av kvotene. Slik sikrer vi …

Rødt foreslår kvotetrekk på råstoffeksport Les mer »

Senterpartiet vil ha fisken på land

“Senterpartiet vil ha fisken fra de leveringspliktige trålerne på land for å skape arbeidsplasser: Enten må fisken fra de leveringspliktige trålerne leveres til bearbeiding på land, eller så må disse trålerne, om dette ikke skjer innen to år, gi fra seg pliktkvotene som da blir overført til kystflåten” Senterpartiet har lagt frem fire konkrete forslag …

Senterpartiet vil ha fisken på land Les mer »