Støtteerklæring til Fosendemonstrantene

Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes!

Det har utviklet seg en allianse mellom reindriftsssamene og kyst- og fjordbefolkningen. Vi er alle truet av de samme kapitalkrefter fra inn- og utland som ønsker å utbytte naturressursene i Finnmark. Ordfører Aina Borch i Porsanger kommune prøver å splitte alliansen ved å påstå at hvis Fosendemonstrantene får medhold vil det være slutten for bosetning i Finnmark.

Fisk- og kystalliansen har representanter fra mange organisasjoner hvor vi har konsentrert oss særlig om kampen for kysten. Gjennom stengingen av fisket, uhjemlet kvotehandel og leveringsplikten som forsvant, har stadig mer av kvotegrunnlaget blitt flyttet bort fra fiskeriavhengige kystsamfunn. Dette representerer et ran av kysten hvor kontrollen over fiskeriressursene samles på stadig færre hender. Og de hendene holder sjampanjeglass på Aker brygge, og er ikke aktive fiskere, slik loven krever.

Riksrevisjonen har kommet med hard kritikk av fiskeripolitikken som har vært ført de siste 20 årene; den har ikke oppfylt fiskerilovgivningens formål om, og fiskeriforvaltningens medvirkning til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Smithutvalget viste til at reguleringene i kystflåten særlig rammet fjordfiske i Finnmark, der samene utgjorde et flertall. Det er ingen tvil om at sjøsamene har historiske rettigheter til å kunne livnære seg som fiskere basert på historisk bruk i sine områder. Arbeidet til Smithutvalget må derfor tas opp igjen slik at man sikrer at sjøsamenes rettigheter blir ivaretatt. Smithutvalgets grunnsyn er at styrking av sjøsamenes rettigheter ikke gjøres på etnisk grunnlag, men gjennom å ivareta rettighetene til alle som har rett til den type fiske som er typisk for sjøsamiske områder.

Riksrevisjonen har i sin kritikk påpekt konsekvenser av brudd på fiskerilovgivningen som kan bety en utradering av den sjøsamiske kystkulturen. Enda verre blir det når dette settes i sammenheng med forurensning og beslaglegning av områder fra oppdrett, havvind og gruvedrift.

Regjeringa lovte i Hurdalsplattformen å komme med ei ny kvotemelding hvor det hevdes at fiskerilovgivningen skal være en viktig pilar. Både Hurdalserklæringen, og oppfølgingen etterpå, vitner imidlertid om at regjeringen ikke har tatt inn over seg alvoret i situasjonen i mange kystsamfunn. Nylig sa fiskeriministeren at man her har god tid på seg, og viste til at refordeling av strukturkvotene ikke skal skje før i 2027. Imens blør kysten og kystsamfunnene i Finnmark avfolkes.

På samme måte som reineierne på Fosen har vi ikke tid til å vente! De som har tid til å vente er kvotebaronene som ler hele veien til banken, og hvis lovløsheten fortsetter å bre seg kan de snart selge kvotene videre til multinasjonale selskaper, som med oppdrett og gruvedrift.

Politikerne har ingen grunn til å sette reindrifta opp mot resten. Ungdommene som har stått i spissen for demonstrasjonene kjemper vår alles kamp for rettsstaten, menneskerettighetene og demokrati. Demokrati forutsetter at statsmakten er bundet av lovene som er vedtatt av folket gjennom deres representanter på Stortinget. Høyesterett dømmer i siste instans, og de dommene skal selvfølgelig følges.

Koloniseringen av områdene våre rammer alle, ikke bare reindriftssamer. Det er selve livsgrunnlaget vårt som er trua, og vi vil takke reineierne på Fosen og andre som ikke har solgt seg ut, og vist at ikke alt kan kjøpes for penger – Jïjnjh gæjhtoe! Ollu giitu! 

Vi vil også takke de unge demonstrantene som har tatt ansvar for vår felles fremtid: Jïjnjh gæjhtoe, ollu giitu! Tusen takk!

Etter ei uke med blokkering av departementer beklaget regjeringa bruddet på menneskerettighetene overfor reindriftssamene på Fosen. Menneskerettighetsbruddet pågår imidlertid fortsatt og det er ingen tegn til at det vil følge handling med beklagelsen. Kampen må derfor føres videre på ett eller annet vis, og vi oppfordrer derfor alle til å støtte demonstrantene ved å vippse til Natur og ungdom #666661 (merk med «Fosen») eller overføre penger til Natur og ungdoms kontonummer: 5010.05.87154.

Fisk- og kystalliansen

 

 

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar