januar 2024

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2

Kjøp og salg av fiskekvoter må avviklesAvvikle muligheten for kjøp og salg av fiskekvoter. Avvikle strukturordningenKvotegevinsten fra strukturordningen må overføres til ny ordning med distriktskvoter. Innføre distriktskvoterDet må igangsettes en utredning om en distriktskvoteordning. Kvotegrunnlaget for dette overføres fra dagens pliktkvoter og strukturgevinsten fra strukturordning i kystflåten. Ordningen forankres i distriktspolitiske folkevalgte organer. Avvikle kompensasjonsordningenStortinget […]

Nei til EU: Krav til Kvotemelding 2 Read More »

Vi krever demokratisk kvotemelding

Kvotemelding 2.0 må få en demokratisk behandling og folket må høres Stortinget bør legge til rette for en åpen og informativ debatt om den framlagte Kvotemeldingen som ble presentert fredag 12. januar. Stortingets behandling med tilhørende høringer blir viktige for å danne et flertall med folkelig støtte i Stortinget. Høringene foregår normalt før komiteene starter

Vi krever demokratisk kvotemelding Read More »