Skjebnens time for Nord-Norge

Av Hermann Klemet Kitti Hansen Mye til de som har mest fra før! Gjennom Kvotemelding 2.0 videreføres dagens fiskeripolitikk med noen få kosmetiske endringer. Kvotehandelen som strider med lovverket og som har ført til at kvotene har blitt samlet på færre hender og flyttet sørover vil man fortsette med, og til og med forsterke… Åpent […]

Skjebnens time for Nord-Norge Read More »