Ikkje lov å selja det me har lånt!

Av Knut Vadla Me hadde eit godt system med fritt fiske som regjeringa Gerhardsen, på grunn av manglande fagkompetanse, industrialiserte med gjeninnføring av trålfiske. Noko som etter kort tid bidrog til den øko-katastrofa som ramma Barentshavet og Norskehavet på slutten av 1980-talet med nedfisking av dei viktigaste fiskeslaga. Den statlege utbygginga av trålarflåten blei eit talande […]

Ikkje lov å selja det me har lånt! Read More »