Nå er det alvor!

Kvotemeldinga er dårlig nytt for Nord-Norge, og en KATASTROFE for fiskerne i åpen gruppe, for kystsamfunnene de holder liv i, og for framtidige generasjoner langs kysten. 80 % av fiskerne i Finnmark, og 90 % av fiskerne i Vardø tilhører åpen gruppe, som nå står midt oppe i dramatiske kvotekutt. Disse fiskerne og mange fiskeriavhengige kystdistriktene sviktes totalt, mens de allerede søkkrike kvotebaronene vederlagsfritt får beholde strukturkvoter til en verdi av ca 35 MILLIARDER KR.

KVOTEMELDINGA AKSEPTERER AT VÅRT NORDLIGSTE FYLKE, MED VERDENS RIKESTE FISKEBANKER RETT UTENFOR STUEDØRA, ER BLITT “RØKKE-RANET” AV MEKTIGE AKTØRER INNEN FISKERI OG FINANS. 

90 % av de leveringspliktige trålkvotene, som skulle sikre arbeidsplasser i 17 små og store kystsamfunn her nord, fryses ned om bord og eksporteres via frysehotellene rett ut av landet. Omsetningen av fiskekvoter og manglende oppfølging av de plikter som skulle sikre arbeidsplasser og verdiskapning på land bryter med gjeldende lovgivning.

VI KREVER AT REGJERINGA RESPEKTERER GJELDENDE FISKERILOVGIVNING SÅNN AT KYSTSAMFUNNENE SIKRES OG RIKSREVISJONENS KRITIKK BLIR RESPEKTERT.

VI KREVER AT STRUKTURGEVINSTEN I HAVFISKEFLÅTEN REFORDELES FOR Å STYRKE DE KOMMUNENE SOM HAR TAPT NÆRINGSGRUNNLAGET PGA MANGE ÅR MED RETTSSTRIDIG FORDELING AV FISKEKVOTER.

Regjeringens kompromiss med høyresida i fiskeripolitikken vil føre til AVFOLKING av Finnmark. Fiskeressursene blir ranet fra det mest fiskeriavhengige fylket i landet. Den minste og mest miljøvennlige flåten her nord, som fanger den største kvalitetsfisken nær kysten blir nå fratatt levebrødet, til fordel for stortrålere som fanger mengder av småfisk gjennom metoder som gir enorme CO2-utslipp.

VI KREVER AT TRÅLERE SOM HADDE LEVERINGSPLIKT TIL FINNMARK MIDLERTIDIG LEGGES I OPPLAG, OG AT DISSE KVOTENE TILBAKEFØRES TIL FINNMARKSKYSTEN SOM DISTRIKTSKVOTER. 

REGJERINGA OG HØYREPARTIENE BRYTER EKSISTERENDE FISKERILOVGIVNING GJENNOM DEN PRIVATISERINGEN OG SENTRALISERINGEN AV LANDETS EVIG FORNYBARE FISKERESSURSER SOM KVOTEMELDINGA LEGGER OPP TIL. 

Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes.

Et enstemmig Smith – utvalg fastslo gjennom NOU 2008:5 at kystfolket i Finnmark og Nord-Troms har en historisk rett til å høste av fiskeressursene. 

MAKT GIR IKKE RETT TIL Å RANE, KOLONISERE OG AVFOLKE VÅRT NORDLIGSTE FYLKE

Bidra til å spre alvoret vi befinner oss i:

Konto:  4612 58 12090 eller vipps 788180 

Les mer…

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar