Vi krever demokratisk kvotemelding

Kvotemelding 2.0 må få en demokratisk behandling og folket må høres

Stortinget bør legge til rette for en åpen og informativ debatt om den framlagte Kvotemeldingen som ble presentert fredag 12. januar.

Stortingets behandling med tilhørende høringer blir viktige for å danne et flertall med folkelig støtte i Stortinget. Høringene foregår normalt før komiteene starter sitt interne arbeid. Vi er kritiske til at Næringskomiteen har bestemt å gjennomføre høringen på kun en dag og allerede den 29. januar med påmeldingsfrist 22. januar og ber komiteen revurdere dette.

Vi mener Stortinget bør gi mer plass til en åpen høring, og gi organisasjoner og kystkommunenes lokalpolitikere tid til intern behandling og å bestille flybillett og ordne overnatting! Det tar lengre tid enn 14 dager å gå inn i og å behandle realiteten i forslagene som foreligger og også å forme egne forslag og å samordne seg med andre. Det bør være rom for en reell demokratisk prosess.

Det er det norske folket i felleskap som eier fisken, og kystkommunene har en særlig rettighet til å utvikle virksomhet på denne naturressursen. Derfor er det viktig at lokalpolitikere og andre kan sette seg inn saken.

Vi ber derfor næringskomiteen gi mere tid til organisasjonene, kystkommunene og fiskerifylkene og rimelig tid å komme med sine synspunkter og forslag. Det har vært kultur på Stortinget å gi rimelig tid til høringer. Her står om store verdier og vidtrekkende konsekvenser for mange kystsamfunn.

Vi mener den åpne høringen må utsettes minst en måned og gå over flere dager for å slippe til alle denne saken reelt vedrører.

Fiskeri- og kystalliansen med
ForFinnmark – Randi Karlstrøm og Arne Pedersen
ForTroms  – Bjørn Willumsen og Per Oskar Kjølaas
Nei til EU – Sofie Axelsen Osland
Bivdu – Inge Arne Eriksen
Miljøvernforbundet
Spire
Naturvernforbundet i Troms

Vil din organisasjon bli med på oppropet? Send epost til epost@gjenreiskystnorge.no

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar