Kampen om krafta og fisken

Konferansen “Høyspenning i Nord” arrangerers i Tromsø arrangeres 10 – 12 februar. Fokus er forvaltning av energi og naturressursene. Konferansen er for folk flest og arrangeres av en allianse av frivillige organisasjoner. Ansvarlige i næring og forvaltning, stortingsrepresentanter, profilerte politikere og samfunnsdebattanter er invitert. 

Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon og Eivind Salen fra Motvind kommer.

Kraft og strømpriser er blant de viktigste politiske sakene for landet vårt. Lørdag blir det markering i Tromsø for fastpris på strøm. 

Kraftbransjen og utbyggerinteresser arrangerer stadig møter og konferanser. Typisk for disse er høye deltakeravgifter og ingen motforestillinger sliper til. Allmennheten og frivillige organisasjoner blir ikke inkludert. 

Derfor arrangerer vi frivillige nå en konferanse for vanlige folk og vanlige politikere. Vi setter søkelys på bruk av vår natur. Kraft, fiskeri og reindrift – menneskerettigheter, lovbrudd og demokrati. Utvinning og eksport av råvarer som fisk, kraft og mineraler har vært gjennomgangstema her nord gjennom århundrene. I dag er presset større enn noen gang, med utsikter til store inngrep i naturen, noe som også begrenser tradisjonell næring og kultur.

Vi vil at strømmen, mineralene og fiskeriressursene skal komme befolkningen til gode for oss som lever her. For at vi skal få det til må politikerne ta grep.

Trykk her for å lese programmet

Trykk her for Facebookarrangementet

Tilbakeblikk fra Gjenreis Kystnorge:

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar