VI SKAL HA FISKEN TILBAKE!

Den 2. juni i år var fiskeripolitikken oppe til debatt på Stortinget. SP foreslo konkrete tiltak for å få fisken tilbake til kystsamfunnene. Regjeringspartiene og Frp avviste forslaget med 45 mot 42 stemmer. Ap, SV, Rødt og MDG stilte seg bak forslaget fra SP. Regjeringspartiene begrunnet avvisningen slik:

«Representantforslag (…) om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis – vedtas ikke.»
Hilsen Høyre, Venstre, KrF og Frp

Høyrepartiene ignorerer Riksrevisjonen:

Riksrevisjonens rapport om fiskeripolitikken 2004 – 2018 er sterkt kritisk til den fiskeripolitikken som føres. Fiskeriministeren har avvist denne kritikken og framstår som en ivrig løpegutt for de storrederne og kvotebaronene som de siste 25 årene har overtatt og privatisert fellesskapets fiskeressurser, på tvers av gjeldende lovverk. Riksrevisjonens anbefalinger er krystallklare:

  • Endringer i kvotesystemet må konsekvens-utredes
  • Vurdere innføring av eierkonsentrasjons-begrensninger
  • Gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket
  • Vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene
  • Vurdere tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy
  • Følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene

LØNNSOMHET FOR HVEM?
Fiskeriminister Ingebrigtsen har hengt seg opp i ei setning i Riksrevisjonens rapport, nemlig denne: Endringene i kvotesystemet i perioden 2004 – 2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten.

Til dette er å spørre: Hvem har tjent og hvem har tapt på fiskeripolitikken de siste 25 årene? Noen familier har blitt søkkrike, mens mange små og store kystsamfunn har fått rasert livsgrunnlaget.

Fiskeriminister Ingebrigtsen og høyrepartiene stiller seg fortsatt bak en illegitim politikk som har medført at Norges rike, evig fornybare fiskeressurser – på sikt mye mer verdifulle enn det historisk sett kortvarige oljeeventyret  – har blitt privatisert, uten at Stortinget har behandlet saken.

Dette stortingsvalget handler om hvem som for all framtid skal tjene på de ufattelig rike, evig fornybare fiskeressursene som nasjonen Norge forvalter.

VI SKAL HA FISKEN TILBAKE!

Kystopprøret

Norges Kystfiskarlag

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU

Natur og Ungdom

ForFinnmark

ForTroms

Primærnæringsutvalget i Sametinget

Spire

Ta havet tilbake og jorda i bruk

Tilbakeblikk fra Gjenreis Kystnorge:

Del innlegget på:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar